Home

Vital Hint is een samenwerkingsverband van specialisten die met zijn kennis

en ervaring bedrijven en instellingen ondersteunt met:.

 

# Realiseren van een optimale proces-kwaliteit van producten

en / of diensten tegen een passend kostenniveau.

 

# Interim management / coaching: financieel, administratief,

marketing -en algemeen management.

 

 

Vital Hint staat voor:

Vernieuwend elan en innovatief

interim management en coaching.